Hem Ledare Intervju Sjösäkerhet Forskning Framtidsyrken Utbildning Arbetslivet Hallå där.. Ministern Gästartiklar Arkiv
 

Kraftfull expansion för Wallhamn AB

Sedan Wallhamn blev Sveriges första privatägda hamn, har det gått uppåt i raketfart – från att bl a hantera 25 000 bilar till runt 140 000 per år. De nya ägarna satsar stort på att bygga ut, renovera och modernisera hamnen.

Henrik Sundin tillsattes som VD samtidigt med övertaget 2005. Hans instruktioner var att bygga en plattform för en expansion. Men expansionen kom direkt, så plattformsbyggandet fick ske parallellt med all övrig verksamhet.
Ett par av världens tyngsta aktörer inom sjöfarten, Grimaldi Group och Eukor Car Carriers, gick 2005 in som ägare tillsammans med Sweden Transport & Logistic Holding AB. Inledningsvis har de satsat 85 miljoner på hamnen. Henrik Sundin tvekar inte en sekund om vad som är skälet till att de valt just Wallhamn.
– Det är personalen som är vår största tillgång. De är fantastiskt duktiga och lojala. Vår konkurrensfördel är helt enkelt en god service, kostnadseffektivitetet och flexibilitet, säger han.
Grimaldi och Eukor har bland annat flyttat verksamhet från Göteborgs Hamn och Bremerhaven, eftersom de varit missnöjda med servicen där.
Wallhamn AB är en självständig verksamhet som tävlar med andra hamnar om uppdrag för ägarna, samtidigt som de välkomnar andra kunder.
– Wallhamn innebär en fantastisk möjlighet för Sveriges exportföretag Vi har avgångar till alla de destinationer som svensk industri önskar, säger Henrik Sundin. Som exempel nämner han att fyra kinesiska hamnar nås varje vecka från Wallhamn.
All mark runt hamnen är industriprojekterad och det finns gott om möjligheter för Wallhamn att fortsätta expandera.


Detta är Wallhamn

Hamnen grundades 1962 av bröderna Lars och Wilgot Johansson, Wallenius Lines samt Motorships. Från 1982-2005 var hamnen kommunägd. Den 15 Augusti 2005 köpte fyra aktörer 25 % vardera:
• Grimaldi Group i med säte i Neapel. En av världens tyngsta aktörer inom Ro-Ro sjöfart
• Grimaldi Maritime Sweden AB
• Eukor Car Carriers Inc med säte i Seoul, ytterligare ett värld ledande Ro-Ro rederi
• Sweden Transport & Logistic Holding AB

Wallhamn AB är specialiserat på RoRo-fartyg. Huvudinriktningen är fordonstransporter men även containertrafik och styckgodstrafik bedrivs i Wallhamn.För mer information:
www.wallhamn.com

Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!