Hem Ledare Intervju Sjösäkerhet Forskning Framtidsyrken Utbildning Arbetslivet Hallå där.. Ministern Gästartiklar Arkiv
 

World Maritime University förenar akademiker från alla världens kontinenter. Johnnie Agustard Borland, Marie Alm, Neera Malhotra och Aniekan Archibong syns på bilden. Foto: Bonny Håkansson

Fakultet vid havet

Malmö och World Maritime University har blivit en knutpunkt för studenter och forskare världen över. Möt fyra personer från vitt skilda kulturer som förenas i sitt maritima intresse och profession.

World Maritime University i Malmö är underställd FN genom IMO, International Maritime Organization. Studenterna är redan högutbildade människor som har kommit långt i sina karriärer. De har minst en filosofie kandidatexamen i botten. De kommer till Malmö från världens alla hörn för att vidareutbilda sig och forska inom sjöfartens juridik, ekonomi, administration och internationella regelsystem. Studenterna är således inte nautiker och har bara undantagsvis arbete ombord på fartyg. Men det förväntas av dem att de efter studierna, när de återvänder hem, ska bidra till att det internationella regelverket tillämpas även i hemlandet med full kraft.
Det är ofta regeringar, ministerier eller stora sjöfartsorganisationer från deras hemländer som rekommenderar dem till WMU, säger Sue Jackson, som svarar för informationen. De arbetar alla inom sjöfarten och är exempelvis chefer, jurister, ekonomer och administratörer.
Studenterna blir ofta befordrade när de återvänder hem efter studierna.
WMU finansieras till en tredjedel av Sverige. I övrigt är verksamheten beroende av donationer från mestadels stora sjöfartsländer som Japan, Norge, Storbritannien, Kanada, Danmark, Frankrike och USA.
Det här är fortfarande en mansdominerad bransch. Därför har vi ett antal stipendier som riktar sig enbart till kvinnor, säger Sue Jackson.
Utbildningarna och forskningen kan leda till doktorsexamen, Mastersexamen eller utbildningscertifikat. WMU kan också skräddarsy kurser åt högre tjänstemän inom sjöfartsbranschen.


Johnnie Agustard Borland, Belize

Jag är ursprungligen utbildad inom flottan men övergick till civil
verksamhet inom Belizes kustbevakning. Jag har avancerat inom 
kustbevakningen och tror, att när jag kommer tillbaka, får ansvar
för maritim säkerhet och miljöfrågor. 
Utbildningen vid WMU är en av de bästa i världen.


Neera Malhotra, Indien

Inte någon i min familj arbetar eller har med sjöfart att göra. 
Men som statstjänsteman blev jag utvald att arbeta med frågor 
som rör säkerhet för besättningen. När jag återvänder till 
Indien ska jag fortsätta arbeta inom samma ministerium.


Aniekan Archibong Ediang, Nigeria

När jag var 5 år gammal följde jag med min farfar till 
marknaden i en urholkad trädstam. Vi sålde kassava och 
spannmål. Det är nu rätt så länge sedan. Jag utbildade mig 
inom sjöfarten och arbetar nu inom Nigerias statliga 
sjöfartsadministration.


Marie Alm, Sverige

Jag jobbar på Sjöfartsverket för internationellt samarbete. 
I och med denna utbildning kan jag få en mer operativ roll 
och driva projekt. En idé är att skapa ett nätverk runt 
Östersjön för att bättre utnyttja utbildningskapaciteten i
alla länderna.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!